Spelregels spel ”Boef in de wijk” 2019

Wij vragen u de navolgende spelregels in acht te nemen:

1) Via de Facebook, Twitter en de website van Buurtpreventie Zevenhuizen wordt geïnformeerd over dit spel, de locatie en het aanvangstijdstip. Zodra het spel begint krijgt jij alleen informatie via de Twitter van BPZHN (@BuurtP7huizen) met #BIDW.

2)  Buurtpreventie Zevenhuizen is jou ‘regisseur’ in het spel. De ‘regisseur’ leidt het spel. Zij geven via Twitter, tijdens het spel informatie en tips door. De ‘boef’ is altijd een politieagent, handhaver, of student haver!

3)  De ‘boef’ kan enkel ontmaskerd worden op de openbare weg. Het is dus niet toegestaan te zoeken in bijvoorbeeld tuinen of op bedrijfspercelen.

4)  Jij mag niet deelnemen op de fiets. Deelname aan het spel is uitsluitend te voet.

5)  Door deel te nemen aan het spel “Boef in de wijk” gaat jij ermee akkoord dat er foto en filmopnames gemaakt worden. Dit wordt gebruikt voor een nieuwsartikel en als reclamemateriaal.

6)  Als jij denkt de ‘boef’ gevonden te hebben dan spreekt jij hem/haar aan met: “Bent u de boef in de wijk?”. Indien jij de ‘boef’ als eerste hebt ontmaskerd ontvangt jij van hem/haar een voucher en bent jij uitgesloten voor verdere deelname aan het spel. Jij kunt jouw prijs in ontvangst nemen op het Jumbo plein waar wij het spel afsluiten. Nadat de ‘boef’ door iemand is ontmaskerd wordt er een nieuwe ‘boef’ in het spel gebracht of is het spel ten einde.

7)  De ‘boef’ in het spel zal nimmer fysiek naar jou worden. Gebeurt dit wel dan heb jij mogelijk te maken met een spelbederver of een echte inbreker. Geef deze informatie dan meteen door aan de ‘regisseur’.

8)  Indien mensen jouw vraag “Bent u de boef in de wijk?” niet begrijpen, omdat zij niet weten dat jij meedoet aan dit spel, leg hen dit dan vriendelijk uit.

9)  De ‘regisseur’ en de wijkagenten zijn leidend in dit spel, de aanwijzingen dienen altijd te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de ‘regisseur’ en/of wijkagenten volgt uitsluiting van deelname.

10) De ‘regisseur’ en/of wijkagenten kunnen op ieder moment besluiten het spel vroegtijdig te stoppen.

11) De maximale leeftijd van deelname is 12 jaar! Het is toegestaan onder begeleiding van ouders/verzorgers etc. deel te nemen, maar het spel is alleen voor kinderen tot de maximale leeftijd. Dus alleen zij kunnen de ‘boef’ vangen!

Aanmelden
Direct aanmelden