Spelregels spel ”Boef in de wijk” 2018

Wij vragen u de navolgende spelregels in acht te nemen:

1) Via de Facebook, Twitter en de website van Buurtpreventie Zevenhuizen wordt geïnformeerd over dit spel, de locatie en het aanvangstijdstip. Zodra het spel begint krijgt u alleen informatie via de Twitter van BPZHN (@BuurtP7huizen) met #BIDW.

2)  Buurtpreventie Zevenhuizen is uw ‘regisseur’ in het spel. De ‘regisseur’ leidt het spel. Zij geven via Twitter, tijdens het spel informatie en tips door. De ‘boef’ is een altijd een politieagent!

3)  De ‘boef’ kan enkel ontmaskerd worden op de openbare weg. Het is dus niet toegestaan te zoeken in bijvoorbeeld tuinen of op bedrijfspercelen.

4)  U mag niet deelnemen op de fiets. Deelname aan het spel is uitsluitend te voet.

5)  Door deel te nemen aan het spel “Boef in de wijk” gaat u ermee akkoord dat er foto en filmopnames gemaakt worden. Dit wordt gebruikt voor de aftermovie en als reclamemateriaal.

6)  Als u denkt de ‘boef’ gevonden te hebben dan spreekt u hem/haar aan met: “Bent u de boef in de wijk?”. Indien u de ‘boef’ als eerste hebt ontmaskerd ontvangt u van hem/haar een voucher en bent u uitgesloten voor verdere deelname aan het spel. U kunt uw prijs in ontvangst nemen in dorpshuis Swanla waar wij het spel afsluiten. Voor de kids is dat na ronde 3 en voor de volwassen rondes is dat aan het einde van het spel. Nadat de ‘boef’ door iemand is ontmaskerd wordt er een nieuwe ‘boef’ in het spel gebracht of is het spel ten einde.

7)  De ‘boef’ in het spel zal nimmer fysiek naar u worden. Gebeurt dit wel dan heeft u mogelijk te maken met een spelbederver of een echte inbreker. Geef deze informatie dan meteen door aan de ‘regisseur’.

8)  Indien mensen uw vraag “Bent u de boef in de wijk?” niet begrijpen, omdat zij niet weten dat u meedoet aan dit spel, leg hen dit dan vriendelijk uit.

9)  De ‘regisseur’ en de wijkagenten zijn leidend in dit spel, de aanwijzingen dienen altijd te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de ‘regisseur’ en/of wijkagenten volgt uitsluiting van deelname.

10) De ‘regisseur’ en/of wijkagenten kunnen op ieder moment besluiten het spel vroegtijdig te stoppen.

11) De minimale leeftijd van deelname is 14 jaar! Onder de 14 is alleen toegestaan onder begeleiding van ouders/verzorgers.

Aanmelden
Direct aanmelden