Nieuwsbrief 18 juni 2018

Juni 2018

De eerste nieuwsbrief van BuurtApp Nieuwerkerk aan den IJssel

De intentie is om 2-3 nieuwsbrieven per jaar te versturen en bij eventuele speciale gelegenheden een extra nieuwsbrief.

 

Wat vindt u in deze nieuwsbrief:

-Handhaving Zuidplas

-Brandweerdag Thema 112

-Collecteren zonder vergunning

-Wijkagenten Nieuwerkerk aan den IJssel

-Tips voor de Zomervakantie

 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet ontvangen ?

U kunt zich onder aan de nieuwsbrief uitschrijven.

Aamelden voor de nieuwsbrief kan via de website


­­­­­ Handhaving gemeente Zuidplas

 

Maar wat doen zij nu precies? Raymond IJsselstijn, veiligheidsadviseur crisisbeheersing en handhaving heeft hier een mooi stukje over geschreven.

 

Handhaving gemeente Zuidplas

U kent ze vast; de handhavers van de gemeente Zuidplas. Zij zijn gekleed in een landelijk blauw uniform en zijn op hun mountainbikes, met de auto en de motor actief in de gemeente. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in onze dorpen. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en als het nodig is inwoners en ondernemers aan te spreken op hun gedrag. Bij overtredingen kunnen zij waarschuwend optreden, maar ook sancties opleggen. Onveilige of illegale situaties pakken zij zelf aan of melden dit bij andere diensten. Ook verlenen handhavers regelmatig eerste hulp of regelen verkeer bij ongevallen en calamiteiten. De handhavers staan natuurlijk ook voor u klaar als iets onduidelijk is en verstrekken ze informatie over gemeentelijke procedures.

De werkzaamheden van de handhaver in de openbare ruimte zijn divers. Het betreft o.a. controle op milieuvoorschriften zoals illegale dumpingen en het verkeerd aanbieden van (grof)huishoudelijk afval, maar ook op (brom)fietswrakken, foutparkeren, (loslopende) honden, alcoholverboden en wordt ingezet op (jeugd)overlast.

 

Toezichthouders –en opsporingsbevoegdheid

De gemeentelijke handhavers zijn toezichthouder op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat zij overtreders kunnen dwingen een situatie te herstellen door bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen of maatregelen kunnen nemen om een situatie op kosten van de overtreder te herstellen (bestuursdwang). Een overtreder is in dit geval verplicht medewerking te verlenen.

Naast de toezichthoudende bevoegdheden zijn de handhavers ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Zij zijn net als de politie belast met de opsporing van strafbare feiten. Na het constateren van een strafbaar feit kunnen zij proces-verbaal opmaken. Bijvoorbeeld als u rommel op straat gooit, op de stoep fietst, alcohol nuttigt in een alcoholverbod gebied, overlast veroorzaakt of uw behoefte doet buiten een daarvoor bestemde plaats. Aan de handhavers worden hoge eisen gesteld. Zij moeten professioneel kunnen handelen en over een breed scala aan vaardigheden beschikken.

 

Samenwerking

Gemeentelijke handhavers werken veel samen met andere partners. Dit kunnen de politie, brandweer of de Omgevingsdienst zijn, maar ook buurtpreventieteams of jongerenwerk. De handhavers zorgen samen met u en andere partners voor een veilig en leefbaar Zuidplas!

Deze motor is de nieuwe aanwinst van de handhaving gemeente Zuidplas

 zo kunnen ze snel op plekken komen waar auto’s niet of moeilijk kunnen komen

en hij is o.a. voorzien van een AED.


Brandweerdag Thema 112

 

Op zaterdag 7 juli organiseert brandweer Nieuwerkerk aan den IJssel de jaarlijks Brandweerdag.  Dit keer is het Thema 112 daarom zijn er diverse veiligheidspartners vertegenwoordigt. Wilt u weten wat de afdeling incidentenbestrijding van ProRail voor werk doet? Een ambulancetent voor grootschalige incidenten of speciaal politiematerieel zien?

 

Mis het niet!!

Zaterdag 7 juli bij de brandweerkazerne op de Prins Alexanderlaan 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De dag begint om 10:00 en eindigt om 16:00


Collecteren zonder vergunning

 

Er zijn de laatste tijd een aantal meldingen binnengekomen, dat er werd gecollecteerd, door instanties die niet in het collecteschema stonden.

 

Er was nog enige onduidelijkheid over het optreden tegen het collecteren zonder vergunning, door politie en gemeente. De Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Zuidplas heeft alles op een rij gezet. U kunt dit lezen op onze website: Beleid gemeente Zuidplas inzake collecteren zonder vergunning

 

Zowel politie als de gemeente zal niet handhavend optreden tegen collectanten zonder vergunning. Wij hebben daarom de gemeente gevraagd of wij de inwoners van Zuidplas stickers mogen aanbieden en hier heeft de gemeente mee ingestemd.

 

Nu zijn er al diverse varianten online te bestellen, wij wilden echter graag een sticker die het collecteren MET vergunning wel toestaat.

 

U kunt de sticker via deze link gratis op onze website bestellen.

 

Wij proberen de sticker binnen 2 weken na bestellen bij u door de brievenbus te doen!


Wijkagenten Nieuwerkerk aan den IJssel

Nieuwerkerk heeft op dit moment 3 wijkagenten:

 

Tom Oostendorp is wijkagent van het gedeelte Dorrestein

Arie Knook is Wijkagent van het gedeelte Zuidplas

Michelle Bartels is wijkagente van het gedeelte Esse

 

Heeft u een vraag aan de wijkagenten dan kunt u deze stellen via 0900-8844 of politie.nl (klik dan op contact en kies voor wijkagent)

 

­­­


Tips voor de zomervakantie 2018

Binnenkort start de zomervakantie weer, een tijd waar er helaas wat vaker ingebroken wordt. Wat kunt u doen om inbraak zo veel mogelijk te voorkomen als u heerlijk aan het genieten bent van uw welverdiende vakantie:

 

Op het moment dat u vertrekt doet u natuurlijk alle ramen en deuren goed op slot.

Zorg voor een bewoonde indruk, dit kunt u onder andere doen door middel van lampen op een tijdschakelaar. maar u kunt ook uw buren/vrienden kennissen vragen om af en toe wat kopjes of borden op tafel/aanrecht te zetten zodat het lijkt of er iemand thuis is.

Laat iemand regelmatig de post van de deurmat halen en leg dit dan bij voorkeur niet op een stapel op tafel zodat de inbrekers dit kunnen zien.

 

Meer tips vindt u op deze website:

https://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/preventietips/


Wilt u ook iets doen voor de BuurtApp/Buurtpreventie in Nieuwerkerk aan den IJssel, of misschien heeft u vragen of tips! Neem contact met ons op via: Nieuwerkerk@zuidplasveilig.nl.

Aanmelden
Direct aanmelden